Wyjątkowe Wnętrza. Na Sprzedaż

Urządzając wnętrze swojego mieszkania czy domu, często mamy wcześniej już zarysowaną określoną wizję. Mnóstwo czasu poch³ania mi edukacja domowa moich dzieci, dlatego na w³asne przyjemno¶ci czasu zostaje ma³. Ale przychodzi odpowiednia chwila, odzywa siê u¶piona potrzeba i znów jestem poch³oniêta przez ¶wiat kresek, które tworz± dom. Tym razem jednak nie moje to kreski. Wziê³am ostatnio pod lupê ogromn± ilo¶æ projektów domów gotowych i wybieram, analizujê, przesiewam i katalogujê wed³ug "potrzeb".
Wszystko zależy od „rodzaju” Klienta. Często Klienci posiadają swoją wizję aranżacji wnętrza udokumentowaną mnóstwem inspiracji. Architekt wnętrz pomoże odrzucić nierealne propozycje, zaproponować najlepsze rozwiązania do projektowanego wnętrza oraz posegreguje wszystkie pomysły tak, aby mieszkanie było urządzone z gustem i ze smakiem. Architekt wnętrz naszej pracowni z Warszawy będzie w stanie zaproponować tańsze materiały, meble czy tekstylia bez utraty wdzięku wymarzonej wizji. Nie masz czasu na zaprojektowanie swojego mieszkania? blog o biznesie ! Oddaj ogrom prac architektowi wnętrz, który po przeanalizowaniu Twoich potrzeb wykona wszystko za Ciebie. Poprzez doświadczenie, wiedzę i nieustającym śledzeniu światowych, najlepszych trendów wnętrzarskich w projektowaniu wnętrz, architekt wnętrz to niezbędna, nieoceniona pomoc.
Bardzo też podziwiam wnętrza mahoniowe. Każda dobra wiadomość jest dla nas motywacją i potwierdzeniem, że przyjęta przez nas filozofia architektury oraz zasady działania przynoszą satysfakcję zarówno naszym klientom, jak i nam samym. Geometryczna bryła domu skrywa wygodne i funkcjonalne wnętrze. Szeroka sień wejściowa prowadzi do strefy dziennej - przestronnego salonu z częściowo otwartą kuchnią. Jest tu także podręczna spiżarka, miejsce na szafy oraz komfortowa łazienka z prysznicem i pralką. Dodatkową zaletą projektu jest garaż dostępny bezpośrednio z sieni.
Dzi¶ prezentacja wybranych domów piêtrowych niedu¿ej powierzchni, porównywalnej z powierzchni± 4 pokojowego mieszkania (przy czym nie mam tu na my¶li standardów z czasów PRL) i jednocze¶nie atrakcyjnych z uwagi na koszty budowy i pó¼niejszego u¿ytkowania. Ma³y dom z piêtrem idealnie sprawdza siê na niewielkiej dzia³ce w mie¶cie, po prostu inny nie ma szans siê na niej zmie¶ciæ. Ekonomia i ograniczona powierzchnia zabudowy wymuszaj± jednak kompromisy- takie ma³e domy oferuj± tylko to co niezbêdne.
Dom to zawsze spe³nienie marzeñ: w³asnej przestrzeni i niezale¿no¶ci, ciszy i ogrodzie. ¯eby jednak je zrealizowaæ trzeba siê uzbroiæ w cierpliwo¶æ, dodam anielsk±:). Ju¿ samo znalezienie w³a¶ciwego projektu to wyzwanie nie lada, ale za to jak¿e ekscytuj±ce! Gotowych projektów jest przeogromny wybór, a wci±¿ pojawiaj± siê nowe. W cyklu "Projekt:Dom" przedstawiê moich faworytów.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Wyjątkowe Wnętrza. Na Sprzedaż”

Leave a Reply

Gravatar